Baneguide:
Hull 1/10
Klubbhandicap/Grønt kort-handicap
Scorekort
Slopetabell Herrer
Slopetabell Damer
Hull 2/11
Hull 3/12
Hull 4/13
Hull 5/14
Hull 6/15
Hull 7/16
Hull 8/17
Hull 9/18


Hull 9/18

Baneguide - Hull 9/18


Hull 9/18 er par 4. 341 meter fra gul tee, 259 meter fra rød tee. Index 9/10.

Du slår ut fra oppe i åssiden og ned på felles fairway med hull 7/16. Vær derfor oppmerksom på kryssende spillere. Et godt utslag og et greit innspill bør gjøre at du er på greenen etter 2 slag. Vær litt forsiktig så du ikke slår i elven som ligger på baksiden av greenen.

Midlertidig green. Det bygge ny green for hull 9/18, derfor spilles det på midlertidig green på dette hullet. Innspillområdet er bredt og fint. Greenen relativ liten. Slår du for langt havner du i kranglete rough.

Gul tee. Et vanskelig utslag. Åssiden til høyre har en magnetisk kraft på ballene. Bekken 150 meter rett frem likeså. Men her er det bare "å kline til" og få en carry på 150 - 160 meter så skal du være på trygg grunn og få en grei vei videre.

Rød tee. Sikt litt til venstre så ikke åssiden sluker ballen din, og du bør få en grei vei frem til hullet.