Baneguide:
Hull 1/10
Klubbhandicap/Grønt kort-handicap
Scorekort
Slopetabell Herrer
Slopetabell Damer
Hull 2/11
Hull 3/12
Hull 4/13
Hull 5/14
Hull 6/15
Hull 7/16
Hull 8/17
Hull 9/18


Hull 7/16

Baneguide - Hull 7/16

Hull 7/16 er par 5. 492 meter fra gul tee, 432 meter fra rød tee. Index 1/2.

Hullet er banens lengste hull. Fairwayen er bred og fin hele veien, men du har elven til høyre og en bekk langs deler av venstre side. Ca 80 meter før greenen har du en bekk som krysser fairwayen. Her gjelder det å planlegge slagene. Du har også en liten dam med i spillet etter ca 350 meter. Greenen er ca 300 kvm, og bør være lett å treffe. Vær oppmerksom på at fairwayen krysser hull 9/18 like etter tee.

Innspillsområdet/greenen. 300 kvm stor green med god plass i forkant. I bakkant av greenen er det dårlig plass. Å slå for langt er ikke det lureste. Bildet er tatt rett før bekken som krysser banen ca 80 meter før greenen.

Gul tee. Det er laaaangt frem, men det er rett frem. Her kan driveren komme til nytte + fairwaywoodene videre på turen.

Rød tee. Ligger til venstre på banen. Du har med andre ord god plass til høyre, slik at en slice ikke bør skape for store problemer. Vær obs på greenen til hull 9/18 som ligger til høyre i bildet.