Baneguide:
Hull 1/10
Klubbhandicap/Grønt kort-handicap
Scorekort
Slopetabell Herrer
Slopetabell Damer
Hull 2/11
Hull 3/12
Hull 4/13
Hull 5/14
Hull 6/15
Hull 7/16
Hull 8/17
Hull 9/18


Spill på ditt reelle handicapSpillere uten grønt kort eller som har grønt kort starter med handicap
54 og spiller med antall  tildelte slag som vist i tabellen nedenfor.


Alle spillere som spiller med Klubbhandicap/Grønt Kort-handicap spiller fra Rød tee.Nedskriving av handicap følger vanlige regler. 0,5 poeng for hvert Stablefordpoeng over 36.
(ved 37 Stablefordpoeng skriver man seg ned 0,5 i handicap)
Ved 9 hullsrunder legges 18 Stablefordpoeng til scoren for å beregne totalscore.Herrer

Damer


HCP Tildelte slag
HCP Tildelte slag

54,0/uøvd 45
54,0/uøvd 49

53,0-53,9 44
53,0-53,9 48

52,0-52,9 43
52,0-52,9 47

51,0-51,9 42
51,0-51,9 46

50,0-50,9 41
50,0-50,9 45

49,0-49,9 40
49,0-49,9 44

48,0-48,9 39
48,0-48,9 43

47,0-47,9 38
47,0-47,9 42

46,0-46,9 37
46,0-46,9 41

45,0-45,9 36
45,0-45,9 40

44,0-44,9 35
44,0-44,9 39

43,0-43,9 34
43,0-43,9 38

42,0-42,9 33
42,0-42,9 37

41,0-41,9 32
41,0-41,9 36

40,0-40,9 31
40,0-40,9 35

39,0-39,9 30
39,0-39,9 34

38,0-38,9 29
38,0-38,9 32

37,0-37,9 28
37,0-37,9 31

36,0-36,9 27
36,0-36,9 30

Gratulerer
med hvitt kort

Gratulerer med hvitt kort
Du finner ut hvor mange tildelte slag du har på hvert hull ved å se på indexen på
scorekortet. Du har flere tildelte slag på de hullene med lav index (lavt tall) enn
de med høy index (høye tall).Eksempel på fordeling av slag for en herre
med hcp=54. Spilleren har 45 tildelte (ekstra) slag.
3 ekstra slag på følgende hull: 1,4,7,8,9,10,13,16,17


2 ekstra slag på følgende hull: 2,3,5,6,11,12,14,15 og 18